Enter your keyword

Acte normative

Scoala Auto de Stat

1. Constituția Republicii Moldova 29.07.1994

http://lex.justice.md/document_rom.php?id=44B9F30E:7AC17731

2. Legea nr.345-XV din 25.07.2003 cu privire la apărarea naţională

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312812.

3. Legea nr.1245-XV din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312749

4. Legea nr.162-XVI din 22.07.2005 cu privire la statutul militarilor.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312140

5. Legea nr. 146 din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=311598

6. Legea nr. 451-XV din 30.07.2001 cu privire la licențiere a activității de întreprinzător.

http://lex.justice.md/md/313293/

7. Legea nr. 131 din 07.06.2007 privind siguranța traficului rutier.

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=324528&lang=1

8. Hotărîrea Guvernului nr. 1224 din 09.11.2004 cu privire la organizarea formării profesionale continue.

http://lex.justice.md/md/298278/

9. Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 22.04.2015 cu privire la Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional.

http://lex.justice.md/md/358167/

10. Hotărîrea Guvernului nr. 1452 din 24.12.2007 privind aprobarea Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere și condițiile de admitere la traficul rutier.

http://lex.justice.md/md/326614/