Enter your keyword

Anunt

Beautifully suited for all your web-based needs

Anunt

A N U N Ț

Întreprinderea de Stat „Centrul de Pregătire  a Specialiștilor pentru Armata Națională” în baza deciziei Consiliul de administrație nr. 2 din 08.05.2018, anunță  concursul de selectare a societății de audit pentru auditarea situaților financiare a  întreprinderii  pentru anul 2017. Termenul prezentării ofertelor de către societățile de audit perfectate în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de selectare a societăților de audit și termenii de referință    pentru auditarea situaților financiare anuale ale întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social, aprobat prin HG nr. 875 din 22.12.2015 se stabilește data de 15 iunie 2018.

Ofertele de participare la concurs în plicuri sigilate vor fi expediate pe adresa: mun. Chișinău, str. M. Dosoftei, 124.

Telefoanele de contact pentru informații suplimentare: Nagailîc Ion –            022-29-59-85; Gratii Tatiana  – 022-29-59-77; Lungu Galina – 069076309.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.